Pravovremena reakcija na reful je kritična za postizanje optimalnih performansi u mnogim situacijama. Najbolja reakcija je promjena u trimu da bi se uskladili s pratećim promjenama prividnog vjetra.

 

Prividni vjetar

Krenut ćemo od trokuta sila vjetrova prije dolaska refula. Slika 1 prikazuje prividni vjetar (apparent wind) kao vektorski zbroj brzine broda (boat wind) i stvarnog vjetra true wind):

Slika 1: Prividni vjetar (ljubičasto), brzina broda (zeleno) i stvarni vjetar (crveno)

 

Udar refula

Kad dođe do udara refula vrijednost stvarnog vjetra se poveća. Jači stvarni vjetar stvara i jači prividni vjetar i veći kut prividnog vjetra. Najbolja reakcija je da se pretrimaju jedra za prividni vjetar koji dolazi pod većim kutem - uobičajena reakcija je "spuštanje" klizača škote. Posljedica pretrimavanja mora biti održavanje kormila u ravnoteži i konstanog kuta jedrenja.

Slika 2: Reful rezultira jačim prividnim vjetrom i njegovim većim upadnim kutem (tamna ljubičasta). Pomak lantine jedra spuštanjem klizača označen je žuto.

 

Ubrzanje

Posljedica promjene trima je održavanje kormila u ravnoteži i zadržavanje kuta jedrenja. Tada jedrilica brzo ubrzava da se uskladi s novom brzinom stvarnog vjetra. Kako jedrilica ubrzava tako se i prividni vjetar približava smjeru kretanja i jedrilica se treba ponovno pretrimati na rezultirajući kut prividnog vjetra.

Slika 3: Dok jedrilica ubrzava s novim prividnim vjetrom koji "ide prema naprijed" treba se ponovno pretrimati (klizač škote glavnog jedra se ponovno podiže prema sredini).

 

Gubitak 

Ako se ne reagira na reful promjenom trima dolazi do gubitka energije koja se dobije refulom jer se samo pretvara u silu dodatnog naginjanja, a vrijeme koje se potroši na ponovno uspostavljanje kontrole nad smjerom kretanja je izgubljeno za ubrzavanje. Jedrilica možda i ubrza nakon zanošenja, ali generalno, energija refula je izgubljena...

 

Slika 4: Ako se ne prilagodi trim u trenutku dolaska refula ova nova energija se troši u naginjanje s kojim dolazi do zanošenja i problema u upravljanju, pa će jedrilica sporije ubrzavati.

 

Zašto reagirati trimom, a ne s kormilom?

Zato jer je reakcija promjenom trima brža. Promjena trima dozvoljava brže ubrzavanje. Reakcija s kormilom rezultira blagim dobivanjem na visini koje je obično popraćeno zanošenjem. Reakcija trimom daje brzinu, a brzina za posljedicu ima i brzinu i visinu (bolji kut u orcu).

 

Zašto koristiti klizač (traveler)?

Spuštanje klizača smanjuje upadni kut. Ovo je često najpoželjnija metoda na jedrilicama s fiksnom kobilicom i umjerenim deplasmanom.

 

Alternativa za klizač

Na nekim drugim jedrilicama, npr. ma brzim regatnim jedrilicama sa "square top" glavnim jedrom i na višetrupcima efektivnije je igrati se škotom glavnog jedra i mijenjanjem pregiba jedra. Na drugima, npr jedrilicama klase Etchell, dosta efektivno je pritezanje krmenog štraja. Neke jedrilice koriste "vang sheeting" (kad se sa škotom glavnog jedra  kontrolira upadni kut) i reagiraju na refule radom sa škotom glavnog jedra.

 

Što je najbolje?

Što god je najbrže! Najbolje je testirati različite metode na svojoj jedrilici , ali u svakom slučaju zaključak je da je reagiranje promjenom trima uvijek bolji izbor nego rad s kormilom.

 

Autor: Bill Gladstone

 

Back To Top