Spinaker omogužava ogromno povećanje performansi jedrilice u uvjetima laganog i umjerenog vjetra dok se jedri niz vjetar – a i treba s obzirom na probleme koje može izazvati! Ovdje ćemo vidjeti kako se rukuje i trimaju i „genakeri“ – vrsta koja se koristi bez tanguna, kao i klasični spinakeri koji se koriste s tangunom.

 

Namještanje spinakera

Genaker se podiže tako da se mora zakačiti na pramac, za podigač, a škotina se odnosi na krmu. Kad se jedri s malobrojnom posadom preporučeno je da se koristi pomoću „čarape“.
Jedro se podiže dok je u toj zaštiti i kad je jednom podignuto čarapa se povlači prema vrhu jedra i jedro se otvara.Da bi se izbjeglo zapetljavanje škotina mora stalno biti pod tenzijom.

 

Da li je potreban „tack strap“?

Ovisno o duljini prednjeg poruba (luff) genakera nekad može biti korisna upotreba „tack strap-a“. Riječ je o dodatku koji se postavlja oko zarolanog floka i spriječava nekontrolirano lepršanje genakera. Ako vam jedro ima dug prednji porub i i počinje neposredno iznad baštuna „tack strap“ nije potreban. Ako jedro ima kratak prednj iporub i visoko hvatište tada ovaj dodatak osigurava bolju kontrolu.
Škotina genakera može prolaziti s unutarnje ili vanjske strane prednjeg poruba. Postoje prednosti za obje varijante i obje su u upotrebi... najbolje je da isprobate obje i sami zaključite koja je varijanta bolja na vašoj jedrilici, a također bolja varijanta može se mijenjati ovisno o snazi vjetra.

 

Podizanje spinakera

Klasični spinakeri s tangunom pružaju više kontrole i mogućnosti oko trima i oblika jedra, što može poboljšati performanse, ali zasobom povlači i odgovarajuću složenost korištenja.
Za jedrenje malobrojnih posada i ovdje je preporučena upotreba „čarape“, a način pripreme za dizanje je jednak u varijantama s njom i bez nje. Prvo se postavi tangun pomoću svog podigača (alto) i osigurava se s dodatnim konopom koji postavlja tangun u željeni položaj prema pramcu. Neki skiperi još koriste još jedan konop s kojim tangun fiksiraju i prema krmi. S druge strane, najčešće trimer spinakera upravlja s namještanjem tanguna pomoću samog spinakera i privjetrinske škotine. Na oba načina se može jedriti sigurno i uspješno, ali ako se tangun fiksira s dva konopa na prvi spomenuti način osigurava se njegov fiksan položaj.
Kad je jedro pripremljeno i zakačeno na odgovarajuće konope, s privjetrinskom škotinom se povlači do vrha tanguna i podiže se na jarbol. Kad se dosegne maksimalna visina potrebno je sa zavjetrinskom škotinom održavati tenziju dok se čarapa povlači prema gore, da ne bi došlo do zapletanja. Kad je čarapa podignuta do vrha konopi čarape se osiguravaju pri dnu jarbola i može se krenuti s trimanjem spinakera.

 

Spuštanje genakera

Da bi se jedro spustilo potrebno je što više zavoziti u krmu da bi se genaker sakrio iza glavnog jedra, popustiti škotinu dok genaker ne izgubi tenziju i tada se spušta čarapa. Kad je genaker skupljen pušta se podigač i jedro se sprema u vreću na palubi ili se spušta kroz otvor na pramcu da bi se spremilo u vreću u kabini.

 

Sjedenje na palubi

Jedan važan sigurnosni detalj prilikom rada na pramcu: sjedite na palubi dok spuštate jedro. Dok sjedite ne možete pasti. Dok skupljate jedro na valovitom moru možete ugaziti na jedro ili konop koji nije pod tenzijom i lako možete pasti, pa čak i preko ograde u more.

 

Skupljanje spinakera

Da bi skupili spinaker morate koristiti obrnuti postupak u odnosu na podizanje. „Ukrmite“ jedrilicu, opustite zavjetrinsku škotinu, povucite čarapu prema dolje, popustite privjetrinsku škotinu i spustite jedro.
Po jačim vjetrovima sakrivanje spinakera iza glavnog jedra značajno olakšava postupak i ne zaboravite sjesti na palubu dok skupljate jedro!

 

 

 

Back To Top