Pravilna reakcija na reful je kritična za postizanje optimalnih performansi. Najbolja reakcija je promjenom trima da se promjena prilagodi promjeni kuta prividnog vjetra. Evo i zašto...

 

Prividni vjetar

Počet ćemo s trokutom vjetra s vektorima pripadajućim vektorima prije dolaska refula. Slika 1 kako se dobije prividni vjetar... kao vektorski zbroj (ništa strašno - srednjoškolska matematika) brzine jedrilice i stvarnog vjetra.

Slika 1: Prividni vjetar je vektorski zbroj stvarnog vjetra i brzine jedrilice

 

Reful je stigao

Kad stvari vjetar naglo pojača („reful!“), tada se stvara jači prividni vjetar i širi upadni kut prividnog vjetra. Prilagođavanje (trimanje) jedara ovoj promjeni obično znači spuštanje klizača glavnog jedra, što je najbrži način da se održi ravnoteža kormila i odgovarajućeg kuta nagiba jedrilice.

Slika 2: Rezultat refula je jači prividni vjetar i njegov širi upadni kut. Spustite klizač glavnog jedra da se prilagodite novom upadnom kutu.

 

Ubrzanje

Kad kormilo ponovno postigne ravnotežu, jedrilica će ubrzati da se uskladi s novom brzinom vjetra. To pomiče prividni vjetar prema naprijed, pa zato trebamo pretrimati jedra.

Slika 3: kako jedrilica ubrzava s novim vjetrom, prividni vjetar ide prema naprijed i potrebno je pretrimati

 

Potrošena energija

Ako se ne promijeni trim jedara kao reakcija na reful, mnogo energije će biti uzaludno potrošene na silu naginjanja jedrilice i povlačenja mora za kormilom nego u pretvaranje u ubrzanje. Jedrilica možda može malo ubrzati, nakon što završi zanošenje, ali do tada će sve odgovornije posade već nešto poduzeti.

 

Zašto mijenjati trim? Zašto ne samo reagirati kormilom i zaorcati?

Reagiranje trimom osigurava da do ubrzanja dođe ranije. Zaorcavanje, da bi se smanjio kut nagiba, omogućuje kratkotrajno poboljšanje kuta jedrenja, ali u konačnici to ne daje željeni rezultat. Mijenjanjem trima jedara dobiva se na brzini, a brzina posljedično poboljšava kut jedrenja.

 

Zašto koristiti klizač glavnog jedra?

Popuštanje (spuštanje) klizača glavnog jedra smanjuje upadni kut vjetra, a to je željena reakcija na prosječnom krstašu. Na „nabrijanim“ regatnim krstašima, skifovima i višetrupcima, pogotovo na onima sa „square top“ glavnim jedrima i dubokim i uskim kobilicama, mnogo efektnije je popustiti škotu glavnog jedra da se refulu prilagodi vanjski porub glavnog jedra.
S druge strane kod nekih jedrilica isti efekt se postigne pritezanjem krmenog štraja.

Također, neke jedrilice koriste „vang sheeting“ (tu se sa škotom glavnog jedra kontrolira upadni kut vjetra) i reagira se na reful radom s tom škotom.

 

Što je najbolje?

Kratki odgovor: Ono što je najbrže i najlakše napraviti.
Dugi odgovor: Najbolje je da isprobate što na vašoj jedrilici ima najbolji efekt. Ali generalno gledajući, reakcija trimom jedara je ipak najbolja reakcija za prolazak kroz reful.


Bill Gladstone 

 

 

Back To Top