U ovom članku bit će prikazano kako dizajneri u North Sailsu premošćuju raskorak između koncepta i stvarnog rješenja koristeći North Design Suite™. 

North Design Suite™ softver omogućuje dizajnerima da opetovano i uspješno stvaraju najbolje moguće oblike u industriji jedara.

Ovaj vlasnički softverski paket virtualno gradi 3D model jedra i snasti za konstruiranje idealnih oblika koji će se koristiti u praksi. Jednako tako s njim se mogu predvidjeti naprezanja i deformacije koji se javljaju kako u jedrima tako u opremi.

Svi dizajneri jedara u North Sailsu, jednako kao i dizajneri za America's Cup ekipe, oslanjaju se na pet različitih programa koji čine paket North Design Suite™.

North Sails tim kontinuirano radi na razvoju i unapređenju ovih alata stalnom implementacijom novih analiza i inovacija. Ova kombinacija rezultira najvećom stručnosti u industriji, a što za posljedicu ima stalnu komparativnu prednost North Sails klijenata na regatama na kojima sudjeluju.

 

 

 

Back To Top