8. studenog 2020. iz Les Sables d'Olonne startao je Vendee Globe, a dok ovo čitate (početak siječnja 2021.) flota već okreće Rt Horn i kreće u posljednji sprint prema cilju.

North Sails dizajnirao je jedra za ¾ IMOCA flote. 17 jedrilica ima kompletna jedrilja napravljena u North Sailsu, dok ih je 7 parcijalno opremljeno.

Jedra na jedrilici su esencijalna... ona osiguravaju pogon jedrilice. Ali ove „motore“ treba prilagoditi jedrilici jednako kao i auto pilote. Svaka jedrilica ima svojstven komplet jedara ovisno o nekoliko parametara poput oblika trupa, rasporeda palubne opreme, opute, pa čak i u ovisnosti o najnovijih elemenata današnjice... foilova, čije ponašanje igra kritičnu ulogu u stabilitetu jedrilice. Također, oprema u ovim „ormarima“ mora pokrivati sve uvjete na moru i vjetrove koji će puhati tijekom regate. Stoga je na dizajnerima posao da dizajniraju komplet jedara koji je trajan, efikasan, svestran i korisnički prilagođen svakom kormilaru da ne bi bili uključeni pretjerani fizički manevri. Ova jedra također moraju razvijati veliku snagu, veliku akceleraciju i na donjoj granici vjetra na kojem se koristi i na punoj snazi vjetra za koji je dizajnirano.

Definiranje ispravnog popisa jedara je kompleksan posao. Yann Regniau, Yann Andrillon, i Quentin Ponroy, dizajneri iz Francuske ekspoziture North Sailsa, pripremili su nam priču o dizajnu jedara za točno određenu jedrilicu, IMOCA-u, za točno određenu regatu, Vendée Globe.

 

Kako se dizajnira komplet jedara za Vendée Globe?

Nema točno određenih pravila. To ovisi o ekipi, da li izrađuju novu jedrilicu ili ne i o stručnjacima koji se nalaze među njima, unutar ekipe. Za većinu novih jedrilica uključeni smo već u procesu planiranja i dizajniranja i radimo zajedno s projektantima da bi točno definirali plan jedrilja. U svim slučajevima smo u stalnim kontaktima i na sastancima da bi precizno odredili kormilarove potrebe i što mu možemo ponuditi na osnovu našeg dosadašnjeg iskustva i alata koje imamo na raspolaganju.

Zatim crtamo prve prijedloge na osnovu projektantovih zamisli i tada pristupamo simuliranju jedrilja u 3D, što nam omogućava da konkretno redefiniramo pojedine elemente.

Sažeto, do dizajna jedara dolazimo iz tri koraka: teoretske studije North Sailsa (aerodinamike i struktura) i bogate baze jedara dizajniranih za jedrilice klase IMOCA,  kombinirano s našim stručnim savjetima nakon dobivenih informacija od kormilara.

Glavni posao uključuje definiranje specifikacija s timom, dizajn (teoretske studije, 3d crteži i struktura), proizvodni list, proizvodnja 3Di strukture u Mindenu u Nevadi (SAD) i finalne dorade u North Sails Francuska (Vannes, Bretanja).

 

Foto: Raphael Demaret

 

Koje su posebnosti Vendée Globe po pitanju vremenskih uvjeta i optimizacije jedrilja?

Jedna od posebnosti je duljina i trajanje Vendée Globe, najbrže jedrilice regatu završe za oko dva i pol mjeseca, dok većina flote završi unutar tri mjeseca.

Jedra su pod iznimnim stresom za vrijeme regate, stoga struktura mora biti prilagođena svim mogućim vrstama trošenja i habanja. Trajnost je ključna riječ. Tri su aspekta koja karakteriziraju ovu regatu: jedri se oko svijeta, u posadi je jedan član i jedri se bez zaustavljanja... sve to se mora primijeniti na jedra.

Na ovom izdanju regate, kao i na nekoliko ranijih, klasa IMOCA ima na raspolaganju cijeli arsenal preciznih metereoloških alata, kao i granicu do kuda se jedrilice smiju spuštati na jug da bi se izbjegle zone u kojima mogu naletjeti na ledenjake.

Ovo nije bio slučaj za vrijeme prvih Vendée Globe, kad su računalni alati bili ogrničenih mogućnosti. Jedrilice su ulazile u ledenjačke zone i jedrile su duboko na jug Pacifika i Indijskog oceana da bi skratile jedreni put.

Za vrijeme izdanja iz 1997., nakon što su im se jedrilice prevrnule, jedriličari Tony Bullimore i Thierry Dubois trebali su biti spašeni helihopterima. Ovo izdanje dobilo je poseban pečat tragičnim nestankom kanadskog jedriličara Gerry Roufsa koji je u posljednjoj SOS poruci javio: „Valovi više nisu valovi, visoki su poput Alpi“.

Moderne IMOCA jedrilice izbjegavaju jedrenje po vjetrovima jačim od 40 čvorova, jer se povećava rizik od zadobivanja ozbiljnih oštećenja, a bez značajnijeg ubrzavanja jedrenja. Sad su optimizirane za ruting  koji će maksimalno iskoristiti brzinske potencijale jedrilica. Ovo značajno uvjetuje i definira specifikacije jedrilja. I naravno, jedrenje niz vjetar – što je moguće dulje tijekom regate – favorizira se, premda je i dalje važna svestranost.

 

Koje su posebnosti IMOCA jedrilica po pitanju dizajna jedara?

Nove jedrilice s foilovima jedre u oba moda... deplasmantskom i letećem modu i to treba uzeti u obzir prilikom konfiguriranja jedrilja. One mogu imati strahovito i ubrzanje i usporavanje. Kako je broj jedara na jedrilicama limitiran na samo osam, jedra moraju biti izdržljiva. Ako se unište jedno ili dva jedra, pobjeda dolazi u pitanje.

Također, moraju biti izdržljiva i po pitanju zadržavanja forme tijekom regate , ako i da budu što laganija... kao prvo zbog olakšavanja izvršavanja manevara s obzirom da ove jedrilice zahtjevaju dosta fizičke snage, a kao drugo  zbog poboljšanja performansi. Posebno što se smanjivanjem mase spušta centar gravitacije jedrilice, a to povećava snagu koju razvija jedrilica.

 

Da li se jedra za IMOCA jedrilice dizajniraju na jednak način kao za bilo koju drugu regatu?

I da i ne. Da, jer je proces dizajniranja jednak, npr. precizno definiramo plan jedrilja s kormilarom i projektantom jedrilice, radimo na specifikacijama jedara, zatim radim na površini jedra, obliku i strukturi.

Ne, jer su rezultati dizajniranja različiti. Otežavajući element je što s obzirom na limitiran broja jedara morate biti dobro upoznati sa svim tipovima jedara i na kraju krajeva, ova regata je sprint oko svijeta. Stoga je cilj stvaranje jedara koja „rade“ dobro po pitanju oblika, jer je to ovisno o starenju i da naravno, nisu preteška.

 

Foto: Jeremie leCaudey

 

Koju podršku i alate koristite?

Unutar North Sailsa imamo softverska rješenja za dizajniranje, proučavanje i dimenzioniranje strukture 3Di jedara pod imenom North Design Suite, što je povezano sa Spiral za dizajn jedara, Desman za modeliranje snasti, te 3D i Membran za stvaranje forme jedara. Također koristimo Rhinoceros za nacrte generalno.

 

Jednom kad se jedro definira, koji su koraci u proizvodnji?

Mi određujemo završne detalje na jedrima (veličinu, duljinu, broj pojačanja u kutevima...) i pripremamo plan polaganja koji je potreban za (u ovoj fazi nema šavova) proizvodnju 3Di membrane na kalupu. Nakon prijama jedra u radionici u Vannesu finaliziramo jedro i dodajemo sva potrebna pojačanja, trake i završne detalje.

 

Kakva je vaša veza s kormilarom i ekipom?

Naš odnos se zasniva na povjerenju i obostranom slušanju. Svi su direktno uključeni u proces. Mi se trudimo slušati ih što više možemo i razumjeti njihova očekivanja i potrebe, kako oni funkcionirajU, njihovu viziju projekta i naravno, samu jedrilicu. I tada nastojimo prebaciti tu viziju u naše nacrte što bolje možemo.

 

Foto: Pierre Bouras / TR Racing

 

Tko definira popis jedrilja?

IMOCA pravila limitirala su broj jedara na osam. Izbor ovih jedara plod je dugih diskusija i testiranja tijekom godina s ciljem optimiziranja za Vendée Globe.

Ove debate su ključne po pitanju jedara za jedrenje niz vjetar, jer je dominantni cilj na Vendée što dulje jedriti niz vjetar, pa su u skladu s tim definirane i performanse trupova, a mi pomažemo timovima u definiranju ovih kompleta jedara.

 

Možete li nas upoznati s jedirma koja se koriste na ovom Vendée?

  • Glavno jedro
  • Obavezni olujni flok od minimalno 20m2
  • J3: flok za jaki vjetar/staysail prilikom jedrenja niz vjetar s genakerom
  • J2: jedro za orcu i laške kurseve za vjetrove jače od 12 čvorova
  • FRO: jedro za orcu po laganim vjetrovima, kao i za jedrenje niz vjetar po jakom vjetru
  • J0: genaker do vrha jarbola (plitko jedro od 190m2) za lagane vjetrove
  • A7: frakcionalni genaker za jedrenje laških kurseva i niz vjetar po jakim vjetrovima
  • A3: veliki genaker od približno 300m2 za jedrenje niz vjetar do vjetrova brzine 25 čvorova

 

Koji su glavni trendovi po pitnaju jedara u odnosu na prethodni Vendée Globe?

Jedra su plića u gornjem dijelu i najdublji dio im je pomaknut naprijed. Najvidljivije je smanjenje širine vrha jedra i „roach“ na vrhovima glavnih jedara sad je u obliku slova S.

Ne smijemo zaboraviti da većina prednjih jedara koriste raspodjelu opterećenja osmišljenu u North Sailsu, a poznatu pod imenom „Helix structure luff“.

 

Nakon što se jedra pripreme, koji je slijedeći korak?

Nastavljamo s testnim jedrenjima da provjerimo i utvrdimo da li jedra zadovoljavaju specifikacije koje je zatražio kormilar. Ponekad, jedro se testira u laboratoriju, pa se isproba na jedrilici, pa se ponovno vrati u jedrarnu na preinake, pa se ponovno vrati na testiranje. Naravno, svaki korak je važan za kontinuitet napretka. Sve podatke koje dobijemo u radu sistematski spremamo da se mogu primijeniti u radu na novim jedrima.

 

Na koji način pomažete jedriličarima da izvuku maksimum iz jedara projektiranim za ovu regatu?

Pomažemo im prilikom optimizacije trimanja jedara tako da kasnije vrlo brzo mogu namjestiti prave postavke za svaki kut jedrenja za svako jedro.

 

Koje promjene se mogu očekivati na jedrima za Vendée Globe 2024.?

Sve ovisi o evoluciji IMOCA klase. Naravno, čim se dizajniraju novi tipovi jedara uvijek postoji prostor za napredak. Naša jedra za 2024. će stoga reflektirati evoluciju same klase, nevažno da li će 100% jedrilica biti foileri ili ne.

 

 

 

Back To Top