Flash Back 4.1

REGATE ONLINESustavi razvrstavanja

Regate se organiziraju za flote jednakih (one design - monotip) i različitih jedrilica.

 

Nazivi „monotip“ i „one design“ su za jednu te istu podjelu, samo što je jedan čisti anglizam, dok je drugi izvedenica iz francuskog jezika. Riječ je o potpuno jednakim projektima (jedrilicama) koje se natječu zajedno u jednoj floti. U principu ovo je najbolji način da se usporede znanja i vještine kormilara i njihovih posada, jer teoretski svi imaju jednake uvjete i samo je na njima da pokažu to što znaju.

 

Međutim, u praksi je mnogo češći slučaj da će se na regatnom polju naći jedrilice različitih proizvođača i različitih tipova. Da bi se takve jedrilice mogle međusobno natjecati već dugi niz godina se pokušava pronaći matematički način s kojim bi se korigirala vremena jedrenja i dobili zajednički rezultati.

Hendikep sustavi koji se danas koriste su uglavnom globalnog karaktera (ORC, IRC, IOR, Yardstick itd.), a mogu se pronaći i neki lokalnog karaktera, odnosno premjeri napravljeni za točno određene regate. Kod nas su najbolji primjeri za lokalne premjere regata samaca „Sv.Nikola“ i regata „Sušac x2“.

Zajednički problem svih ovih sustava je način na koji se korigiraju vremena, odnosno kako se karakteristike brodova izjednačavaju. Naravno, logično je da je potrebno izvršiti mjerenja određenih dijelova jedrilica i dobivene podatke unijeti u neke formule da bi se dobili brojevi s kojima će se vršiti korekcija. Te formule su ključan dio, jer autori pojedinih premjera imaju različite pristupe problemu i uzimaju pojedine elemente na drugačije načine.

Međutim u praksi se javlja problem i kod mjerenja, jer nije standardizirano. Trenutno se taj element pokušava uskladiti i namjera je da se tim bavi IMS, odnosno Internationa Measurement System koji bi se tda preimenovao u UMS - Universal Measurement System. To bi trebao postati općeprihvaćeni skup pravila za mjerenje, tj. trebaju se točno odrediti točke na jedrilicama, snasti i jedrilju koje će se mjeriti i koje će biti zajednički elementi koji će se koristiti u svim hendikep sustavima. Tako da bi razlika među njima bila jedino u matematičkim formulama koje će koristiti za korekciju rezultata, a da će se mjere koje premjerači izmjere za izradu svjedodžbe za jedan hendikep sustav će biti iskoristive i za izradu svjedodžbe za neki drugi sustav.

Popularnost pojedinog sustava na početku uglavnom ovise o veličini jedriličarske baze iz koje sustav potječe. Najpopularniji potječu iz Velike Britanije i SAD-a. Riječ je o IOR-u (International Offshore Rule), IRC-u, Yardstick-u, Portsmouth Yardstick-u (PY)... dok je ORC (Offshore Racing Congress) nastao i dalje se unaprijeđuje globalnom međunarodnom suradnjom.

Proračun korigiranih vremena se u većini slučajeva obavlja uz pomoć formula koje su dostupne svima, ali dio u kojem se dobivaju korigirajući faktori za svaki pojedini brod, a koji treba ubaciti u formule za korekcije, je često tajna! Do tog broja se dolazi spomenutim premjeravanjima jedrilica i opreme, te ubacivnjem tih podataka u tajne formule poznate nekolicini ili u posebne, vrlo složene računalne programe. Osim mjerenja neki premjeri u formule ubacuju, slobodno se može reći proizvoljne, koeficjente koji se odnose na kvalitetu pojedinog kormilara, njegove prijašnje rezultate u jedrenju općenito ili prethodnih dana na regati koja se trenutno jedri. Vjerodostojnost takvih rezultata, odnosno subjektivni utjecaj osoba koje te koeficjente određuju ne daju dovoljnu dozu uvjerljivosti, pa takvi premjeri nemaju prevelik broj poklonika.

Najpoznatiji premjeri, od kojih se neki koriste i kod nas su prikazani u tablici:

aaaaaaaaa Naziv

Tko obavlja

premjer

Nacionalni savez

izdaje

svjedodžbu

Proračun rezultata Klase

Priznat

pri

ISAF-u

Web
Yardstick vlasnik jedrilice NE razne formule krstaš NE

Portsmouth

Yardstick

za monotip jedrilice

se ne mjeri

NE *

primarno male klase,

ali i krstaši, višetrupci

NE

Velika Britanija

USA
IRC službeni premjerač NE

Real time calculator

Pursuit race calcultor

krstaši DA www.ircrating.org
ORC Club službeni premjerač DA ** krstaši DA www.orc.org
ORC International službeni premjerač DA ** krstaši DA www.orc.org

 

* Portsmouth Yardstick

CT = (ET x 100) / HC

CT - Corrected Time (korigirano vrijeme)

ET - Elapsed Time (vrijeme jedrenja)

HC - Handicap (hendikep koeficjent)

 

** ORC

Performance Curve Scoring - Altura, Velum

CT = ToT * ET

CT = ET - (ToD * D)

CT = (PLT * ET) - (PLD * D)

CT = ToT (low, Medium, High) * ET

CT - Corrected Time (korigirano vrijeme)

ET - Elapsed Time (vrijeme jedrenja)

D - Distance (prejedreni dio rute)

ToT - Time on Time parametar

ToD - Time on Distance parametar

PLT, PLD - Performance Line parametri

 

U tablici su navedeni sustavi Yardstick i Portsmouth Yardstick kao jedna od raširenijih podvrsta. Inače je Yardstick općeniti naziv za razvrstanje empirijskog karaktera gdje se rejting pojedine jedrilice određuje statističkim i iskustvenim metodama, te na osnovu rezultata regata na određenom području. U Europi se najviše koristi na području Njemačke i skoro svaki klub koristi svoje tablice i svoje rejtinge, dok u Mađarskoj imaju i svoju web stranicu na kojoj prate takva dešavanja na Balatonu.

S obzirom da je uglavnom riječ o klupskim regatama sustavi funkcioniraju u tim lokalnim uvjetima, ali čim se krene s ozbiljnijim jedrenjem Yardstick više ne funkcionira i mora se prebaciti na premjer s čvršćim temeljima.

Kod nas su regate po Yardsticku jedrili najviše Austrijski jedriličari, ali s vremenom su uvidjeli nedostatke pokušaja usklađivanja tablica za lokalne uvjete svojih matičnih klubova sa stanjem na Jadranu i posljednjih par godina su se prebacili na ORC.

 

Što se tiče Portsmouth Yardsticka on se u nas koristi na jednom ciklusu regata na sjevernom Jadranu. Po njemu se računaju rezultati regata poznatih pod imenom Susret Flota Različitih Jedrilica (SFRJ) kup. Na njoj se zajedno natječu sportske jedrilice klase Laser, 505, 470, Šljuka itd.

 

I Jadran ima neke svoje „lokalne“ premjere. Najpozntija je formula koja se koristi za proračun rezultata za regate oko otočića Sušca i za regatu samaca Sv.Nikola, tzv. Sušac OPEN:

- razvrstanje:

R = L * Kp * Ko * Ks * Kr [m]

L = (Lvl + LOA) / 2

Lvl = duljina na vodnoj liniji [m]

LOA= duljina preko svega [m]

Kp = korekcija za tip propelera (0.97 fiksni, 0.98 podesivi, 1 bez)

Ks = korekcija za starost (od 1996 g i stariji =0,97; od 1991 g i stariji = 0.94). “Starost” = godina prve registracije ili godina izmjene trupa ; što je veće

Ko = korekcija za faktor opute (0.9 do vrha jarbola; 1.0 frakcijska)

Kr = korekcija za rolflok = 0.95

- kompenzacija:

C = [1620 / sqrt(R)] - 258.16 [s/NM]

sqrt(R) - drugi korjen iz R

- korigirano vrijeme:

KV = JV - C * DR [h m s]

KV - korigrano vrijeme

JV - jedreno vrijeme

C - kompenzacija [s/Nm]

DR - duljina rute (npr. 100 Nm za "Sušac x2")

U Oglasu regata koje se raspisuju s ovim premjerom još stoji i napomena: "Svaka će se jedrilica razvrstati na temelju njenih dokumena (certifikat, razvrstanja ORC i sl; prospekta,nacrta, izjave vlasnika. Proračun razvrstanja će napraviti Regatni ured."

 

Pored ovakvih premjera postoje oni koji problematici prilaze na mnogo studiozniji i znanstveniji pristup. Takva dva su navedena u gornjoj tablici, IRC i ORC. Ta dva premjera su i jedina dva priznata od krovne svjetske jedriličarske organizacije ISAF-a.

Naravno, postoji razlika i između IRC-a i ORC-a. Najvažnija razlika, a može se reći i prednost za ORC je u tome što se kod njega u obzir uzimaju i karakteristike trupova brodova, odnosno njihove linije. Da bi se svi ti parametri mogli uzimati u obzir za izdavanje svjedodžbi potrebno je koristiti poseban softver koji se mora kontinuirano unaprijeđivati. Podatke koji su karakteristični za svaki pojedini brod uzimaju ovlašteni premjerači. Njihov zadatak je da mjere određene točke na jarbolima, oputi, jedrima, razmještaj balasta, odnosno raznih „tereta“ unutar trupa, a za najkompletniji premjer još i da naprave pokus nagiba za svaki pojedini brod.

 

Po IRC premjeru se u nas ne jedri mnogo regata. Uglavnom je u svijetu riječ o offshore regatama, kakvih mi nemamo mnogo, a najpoznatija u nas koja se oglašava i po IRC-u je Jadranska regata. Trenutno nije prevelik interes jedriličara u nas za ovaj premjer, ali zato su ORC Club i ORC International rašireni po cijelom Jadranu.

 

Ova dva premjera imaju zajedničke temelje, a razlika im je u količini izmjerenih elemenata po pojedinom brodu koji se unose u softver za izdavanje svjedodžbe. ORC Club je jednostavnija varijanta ORC International premjera za koju nije potreban pokus nagiba i uzimanje u obzir mjerenja parametara interijera. Ti elementi se u tom slučaju uzimaju po tvorničkim standardima (default), naravno uz pretpostavku da je brod u obliku u kakvom je izišao iz tvorničke hale. Unatoč istim temeljima ova aproksimacija će u većini slučajeva ipak dati nepovoljnije rezultate u svjedodžbi premjeravanja.

ORC International je najkompleksniji od svih nabrojanih, jer se za njega uzima najviše različitih parametara koji su vezani baš za svaku pojedinu jedrilicu. Zbog obima premjeravanja, kvalitete softvera i truda koji se konstanto uzlaže u njegov razvoj, na vlasnike jedrilica pada određena količina troškova za dobivanje svjedodžbe. To je razlog zašto vlasnici starijih jedrilica i jedrilica na kojima su napravljene značajne modifikcije trupa izbjegavaju ovaj premjer, ali činjenica je da trenutno pruža najviše teoretskih i praktičnih temelja za dobivanje najtočnije korigiranih rezultate.

Zahvaljujući podacima koji se dobiju u ORC svjedodžbama (i za Club i za International) Regatni odbori imaju na raspolaganju nekoliko mogućnosti za proračun korigiranih rezultata. Riječ je o formulama koje su prikazane iznad, a za najtočnije rezultate se koristi poseban računalni program „Performance Curve Scoring”  koji se koristi za proračun teoretskih brzina jedrilica (VPP – Velocity Prediction Program). Za dobivanje rezultata pomoću ovog programa kompatibilne su obje vrste ORC svjedodžbi, ali kao što je rečeno, korištenjem napravljene za ORC Club dobit će se nepovoljniji rezultati.

Više o samom ovom premjeru biti će riječi u posebnom članku koji je u pripremi.

You are here Korisno Sustavi razvrstavanja

 

 

Copyright © 2008-2017

REGATE.hr

All Rights Reserved

Flash Back

Flash Back je sustav čija namjena je praćenje regata u realnom vremenu i njihovo kasnije reproduciranje s ciljem analize akcija poduzetih na regatnom polju.

CIJELI TEKST...

REGATE.hr

Obrt iz Šibenika

Mob: +385-91-517-45-11

Email: info@regate.com.hr

Web: www.regate.com.hr