Flash Back 4.1

REGATE ONLINEPredstartna procedura

Prije starta svake regate mora se ispoštovati predstartna procedura. Ona se mora sastojati od točno određenog vremenskog niza vizualnih i zvučnih signala.

Pojedine klase imaju neke posebnosti, ali načela su svima ista.

 

Za regate krstaša i „malih klasa“ kao što su optimist, laser, finn, 470 itd. normalna predstartna procedura traje 5 minuta. U nekim posebnim situacijama predstartna procedura može biti skraćena. Uobičajeno je da je to najčešće u situacijama kad se treba odjedriti veliki broj jedrenja u jednom danu, pa da se ne gubi na vremenu. Tada se s 5 minuta vrijeme obično skraćuje na 3 minute. Pravilima je procedura definirana od 4. minute, a može se posebno definirati pravilima svake pojedine klase ili Uputama za jedrenje. Tako npr. klasa IOM ima proceduru od 2 minute, team-race i slični formati jedrenja po 3 minute itd.

 

Vremenski slijed 5 minutne procedure izgleda ovako:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Minuta prije starta Signal Zastava Zvučni signal
5* Upozorenje Zastava klase - podizanje 1 kratki
4 Priprema Zastava pripreme - podizanje 1 kratki
1 Jedna minuta Zastava pripreme - spuštanje 1 dugi
0 Start Zastava klase - spuštanje 1 kratki

* ili kako je navedeno u Uputama za jedrenje

 

Zastave pripreme mogu biti različite, a u Uputama za jedrenje piše da će se podizati u skladu s pravilom 26. Po Regatnim pravilima je uobičajeno da se u ovu svrhu koriste zastavice:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa P - Papa

I - Indija

Primjenjuje se pravilo 30.1
Z - Zulu

Primjenjuje se pravilo 30.2
CRNA

Primjenjuje se pravilo 30.3

Po najnovijem izdanju Regatnih pravila dodano je i da se zastavice Z može podignuti zajedno sa zastavicom I.

Kad na istom regatnom polju jedre dvije ili više grupa ili klasa, npr. na svakoj malo masovnijoj regati optimista (više grupa), regati krstaša gdje posebno startaju Open i ORC (klase) ili na regati krstaša po ORCi sustavu gdje jedre A i B (grupe), signal upozorenja za svaku slijedeću grupu ili klasu će se dati uz ili nakon signala starta prethodne grupe ili klase. Eventualni vremenski otklon se može definirati Uputama za jedrenje.

Oznake pojedinih klasa se također navode u Uputama za jedrenje, kao što su npr. plamenci u match race-u:

aPlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Plamenac 1

Plamenac 2

 

Pravila 30.1, 30.2 i 30.3 se odnose na posebne situacije u predstartnoj proceduri koje su najčešće posljedica „nervoznih“ starteva koji su se odvijali prije nego je odgovarajuća zastavica podignuta. Pomoću njih Regatni odbor (RO) pokušava smiriti situaciju i osigurati čisti start cijele flote.

Uobičajeno je da se one i podižu po tom redu, pa se mogu smatrati i različitim stupnjevima „strogoće“ RO, osim što se pravilo 30.2 i zastavica Z rijetko koriste (bar na domaćim regatama).

Na prvom pokušaju starta kao signal pripreme podiže se zastavica P

a ako je na startu prestupilo mnogo brodova, više nego što ih se moglo pozvati na pojedinačni opoziv, RO prekida regatu i kao signal pripreme podiže zastavicu I

Dok je ona podignuta primjenjuje se pravilo 30.1, odnosno mora se paziti da niti jedan dio trupa jedrilice, posade ili opreme ne prelazi liniju starta u cijeloj posljednjoj minuti! Ako se tako nešto desi tada je ta jedrilica obavezna da se vrati u predstartnu zonu oko krajeva linije starta (broda RO ili bove – pina):

Naravno, prilikom prolaska ispred jedrilica koje su startale mora ih se izbjegavati i ne smetati im!

 

Ako se i s ovom zastavicom ponovi mnogo preuranjenih starteva i onemogući prozivanje brodova pojedinačnim opozivima prekida se jedrenje i kao signal pripreme na novom pokušaju starta podiže se zastavica Z

Dok je ona podignuta primjenjuje se pravilo 30.2. Ovo pravilo zabranjuje u posljednjoj minuti ulazak bilo kojeg dijela trupa jedrilice, posade ili opreme unutar trokuta određenog s krajevima linije starta i prve oznake. Kazna za ovaj prijestup je bodovna kazna od 20% izračunata po pravilu 44.3(c):

Ako se i sad ponovi prijestup većeg broja jedrilica i ne bude moguće prozivanje na osnovu pojedinačnih opoziva, prekida se jedrenje, a kao signal pripreme u ovom pokušaju starta podiže se crna zastava

Ponovno bilo koji dio trupa jedrilice, posade ili opreme u posljednjoj minuti ne smije biti unutar trokuta određenog oznakama starta i prve oznake, a ako se to ipak desi i jedrilica je prepoznata ona se diskvalificira bez saslušanja!

 

 

POJEDINAČNI OPOZIV

U prethodnom tekstu je spomenut pojedinačni opoziv. Primjenjuje se u situaciji kad preuranjeno starta manji broj jedrilica i mogu se pojedinačno identificirati. Tada se podiže zastavica X (Xray)

Njeno podizanje slijedi kratki zvučni signal. Kad je ova zastavica podignuta jedriličari u malim klasama bi trebali sami procijeniti da li su prestupili preko startne linije, a na regatama krstaša to olakšava RO koji preko službenog kanala na radio stanici proziva jedrilice koje se trebaju vratiti i ponoviti start.

Tek kad se sve jedrilice koje trebaju ponoviti start to i naprave ova zastavica se spušta, bez zvučnog signala.

 

 

OPĆI OPOZIV

Također je bilo i riječi o preuranjenom startu mnogo jedrilica i nemogućnosti identificiranja onih koje su prestupile. U tom slučaju RO oglašava opći opoziv i kreće s novom startnom procedurom! On se označava zastavicom prvi ponavljač:

i dodatno se označava s dva kratka zvučna signala.

Spuštanje ove zastavice se prati jednim zvučnim signalom, a jednu minutu nakon njenog spuštanja Regatni odbor ističe novi signal. On se može odnositi na početak nove startne procedure, ali se može odnositi i na nešto drugo.

 

 

ODGODA I PREKID

Prije signala starta mogu se dogoditi i neke situacije koje zahtjevaju od RO da odgodi ili prekine natjecanje. U slučaju odgađanja podiže se zastavica kodeks , još poznata i kao AP:

Ako je „kodeks“ podignut iznad nekog od brojčanih plamenaca to označava koliko će trajati odgoda u satima. Podizanje ovih zastavica prate dva zvučna signala, a spuštanje jedan dugi zvučni signal.

 

Postoje još tri varijante korištenja „kodeksa“. Prva je kad se podigne iznad zastavice A (alfa):

Ovo se podiže kad je odlučeno da neće više biti jedrenja u tom dana.

 

Druga varijanta je kad se „kodeks“ podigne iznad zastavice H (hotel):

Ova kombinacija je kad se flota vraća na kopno (u luku, marinu...) i tamo će biti dane daljnje obavijesti.

 

Ako je podignut „kodeks“ npr. zbog pomanjkanja vjetra ili zbog nestabilnog smjera vjetra, a RO je odlučio probati postaviti regatno polje na novoj lokaciji onda se još podiže i zastavica L (lima). :

koja je još poznata i kao follow me, a govori natjecateljima da slijede brod na kojem je izvješena. U spomenutom scenariju slijedi se brod RO i ide se na novu potencijalnu lokaciju za postavljanje regatnog polja.

Da ne bi bilo zabune, L se ne mora podignuti zajedno s "kodeksom", može biti podignut i neovisno.

You are here Korisno Predstartna procedura

 

 

Copyright © 2008-2017

REGATE.hr

All Rights Reserved

Flash Back

Flash Back je sustav čija namjena je praćenje regata u realnom vremenu i njihovo kasnije reproduciranje s ciljem analize akcija poduzetih na regatnom polju.

CIJELI TEKST...

REGATE.hr

Obrt iz Šibenika

Mob: +385-91-517-45-11

Email: info@regate.com.hr

Web: www.regate.com.hr