Flash Back 4.1

REGATE ONLINEOrganizacija regate

Organiziranje regata je ozbiljna operacija koja osim logističkog dijela i dijela s organizacijom zabavnog dijela u slobodno vrijeme ima u pozadini i opsežan administracijski dio.

Administracija se radi po pravilima koja se propisana pravilima Vijeća zbora sudaca, Regatnim pravilima i pravilima Hrvatskog jedriličarskog saveza. Oni koji su u jedrenju duže vrijeme znaju kako sve napraviti i po kojem redu, a oni koji se tek hvataju u koštac s tom avanturom mogu ovdje pročitati o redoslijed svih potrebnih aktivnosti.

 

1. Odlučilo se da se organizira regata i određuje se kojeg će karaktera biti, jer se na osnovu toga određuje kategorija:

- kategorija 0: svjetska, europska prvenstva i mediteranske igre

- kategorija 1: međunarodne regate objavljene u kalendaru ISAF-u

- kategorija 2: državna prvenstva i najvažnije bodovne regate za rang ljestvice

- kategorija 3: regionalna prvenstva i ostale bodovne regate za rang-ljestvice

- kategorija 4: klupske i ostale regate

 

2. Šalje se prijava u HJS preko odgovarajućeg obrasca

- ako se regata prijavljuje za iduću kalendarsku godinu ne plaća se prijava

- ako se regata prijavljuje za tekuću kalendarsku godinu prijava iznosi cca 100€ + PDV

- ako se mijenja termin regate također se ne plaća

 

3. Objavljuje se Oglas regate koji u standardnom obliku možete pronaći na ovim linkovima u hrvatskoj i engleskoj verziji

 

4. Na osnovu kategorije određuje se broj potrebnih sudaca:

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Kategorija prema točci 3.1

Pravilnika Vijeća zbora sudaca (VZS)

Regatni odbor (RO)


Odbor za prosvjede (OZP)

Broj sudaca

Zvanje

Broj sudaca

Zvanje


0
1
IRO

 

Međunarodni žiri

prema 3.2 pravilnika VZS*


2
NS

2
S

1* 1 IRO**

Međunarodni žiri

prema 3.2 pravilnika VZS*

2 NS
2 S
1 P
1*** 1 IRO**

Međunarodni žiri prema 3.2

pravilnika VZS*

+ promatrači za RP42

(minimalno 8 sudaca ukupno)

3 NS
4 S
2 P
2 2 NS 2 NS
2 S 3 S
1 P

Prema Regatnim pravilima (RP) 91(a)

3 1 NS 1 NS**
2 S 1 S
1 P 1 P
Prema RP 91(a)
4 1 S 1 S
2 P 2 P
Prema RP 91(a)

Legenda:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa IRO Međunarodni race officer
NS Nacionalni sudac
S Sudac
P Pripravnik
* U smislu RP 91(b) VZS odobrava sastav međunarodnog žirija za regate u nadležnosti HJS-a
** Preporučljivo, ali minimalno jedan rang niže od ponuđenog uz suglasnost VZS
*** Regate s više polja

 

Obvezni uvjeti:

- RO na regatama kategorije 0-2 i OZP na regatama kategorije 2 moraju imati najmanje jednog člana iz kluba različitog od kluba organizatora

- regate kategorije 0-2 moraju imati suđenje na moru za regatno pravilo (RP)42 – pravilo o porivu jedrilice

- regate kategorije 2 moraju imati OZP kojeg imenuje orgnizator, odvojen i neovisan od RO (osim regata radio upravljanih jedrilica i ORCi kupa)

Informacije o aktivnim sucima, verificiranim od strane Hrvatskog jedriličarskog saveza mogu se pronaći na portalu VZS.

 

5. Kad je organizator odredio tko će biti u pojedinom odboru treba popuniti odgovarajući obrazac i dostaviti ga Vijeću zbora sudaca prije održavanja regate, a ovisno o kategoriji regate vremenski rokovi su slijedeći:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Kategorija Vremenski rok
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 0 90 dana
1 60 dana
2 30 dana
3 15 dana
4 15 dana

 

6. Organizator je obavezan za svakog suca na popisu uplatiti pristojbu HJS-u, koja trenutno iznosi 10 kuna.

 

7. VZS ima prvo potvrditi popis ili zatražiti zamjenu članova odbora ili njihovih predsjednika ili odbiti popis s obrazloženjem i prijedlogom ispravka.

 

8. Nakon što se dobije dozvola iz HJS regatu je potrebno prijaviti u nadležnu Lučku kapetaniju. Prilikom prijave u Lučku kapetaniju potrebno je napisati zamolbu ovjerenu i potpisanu od strane kluba organizatora i priložiti:

- dozvolu organiziranja regate izdane od strane HJS

- Oglas regate

- skicu područja na kojem će se održavati regata

- priložiti Državne biljege (trenutno iznosa 70 kuna)

 

9. Prije početka regate potrebno je pripremiti Upute za jedrenje koje u standardnom obliku izgledaju ovako za hrvatski i engleski jezik. Upute za jedrenje mogu imati Prilog A koji u standardnom obliku ovako izgledaju na hrvatskom, a ovako na engleskom jeziku. Također treba uzeti u obzir i Prilog B za koji standardni oblici izgledaju ovako u hrvatskoj verziji, a ovako u engleskoj verziji.

 

10. Za određene regate potrebno je ishoditi i dozvolu od nadležne Policijske uprave za održavanje javnog skupa

 

11. Ako se želi istaknuti reklama za vrijeme održavanja regate mora se zadovoljiti kodeks reklamiranja izdan od strane ISAF-a, također vlasnici jedrilica moraju ispuniti uvjete iz Pravilnika o reklamiranju i Dodatka pravilnika o reklamiranju.

 

12. Ako se za vrijeme održavanja regate dogodila situacija koja zahtjeva rad Odbora za prosvjede potrebno je osigurati Obrasce za prosvjede koji u standardnom obliku izgledaju ovako u hrvatskoj, a ovako u engleskoj verziji.

 

13. Predsjednik Regatog odbora (RO) i predsjednik Odbora za prosvjede (OZP) obavezni su najkasnije 8 dana nakon završetka regate dostaviti Vijeću zbora sudaca (VZS) izvješće na obrascu.

U nekim situacijama VZS može za pojedine regate odrediti delegata koji će nadgledati organizaciju regate, rad RO i rad OP o čemu podnosi izvješće.

Spomenuta izvješća su temelj za praćenje rada sudaca i moraju sadržavati ocjenu rada sudaca kao osnovu za njihovo potvrđivanje na budućim regatama.

 

14. Organizator također ima i obaveze prema sucima, jer svaki sudac ima pravo na:

- naknadu putnih troškova:

- za prijevoz osobnim automobilom: 30% cijene goriva po km

- za prijevoz javnim prijevoznim sredstvima: cijena putne karte

- naknadu troškova smještaja i prehrane

- puni pansion u hotelu B kategorije

- naknadu za suđenje koje za svaki dan regate iznosi:

- sudac (S): 1 dnevnica HJS-a

- nacionalni sudac (NS): 1.5 dnevnica HJS-a

- međunarodni sudac (MS): 2 dnevnice HJS-a

Troškove delegata na regati snosi HJS.

You are here Korisno Organizacija regate

 

 

Copyright © 2008-2017

REGATE.hr

All Rights Reserved

Flash Back

Flash Back je sustav čija namjena je praćenje regata u realnom vremenu i njihovo kasnije reproduciranje s ciljem analize akcija poduzetih na regatnom polju.

CIJELI TEKST...

REGATE.hr

Obrt iz Šibenika

Mob: +385-91-517-45-11

Email: info@regate.com.hr

Web: www.regate.com.hr